Samenstelling van het bestuur van Stichting Thijsse's Hof

drs. H. Wijkhuisen, Driehuis, voorzitter
mw. drs. C.M.M. Meyer-Wortelboer, Bloemendaal, secretaris
drs. G.J.H. Haan, Bloemendaal, penningmeester

dhr. D. H. Saher, Haarlem, educatie

drs. D.H. Vonk, Haarlem, dagelijks beheer

Dr. G. Londo, Scherpenzeel, beheer

Vergaderingen

Het bestuur vergadert meer keren per jaar, afwisselend klein bestuur en groot bestuur. Agendapunten kunnen rechtstreeks bij de secretaris worden ingebracht via info@thijsseshof.nl. De beheerder-hovenier zit aan bij de groot bestuursvergaderingen en via hem kunnen ook agendapunten worden ingebracht.  Vergaderpunten zijn het beheer van de heemtuin, de jaaractiviteiten, de ingekomen post, onderlinge taakverdeling, de dagelijkse aansturing,  de ondersteuning door vrijwilligers, het donateursbestand, de financiën, het jaarverslag, de exploitatie van het nieuwe  instructielokaal e.d.