Samenstelling van het bestuur van Stichting Thijsse's Hof

dhr. drs. H. Wijkhuisen, Driehuis, voorzitter
mw. drs. C.M.M. Meyer-Wortelboer, Bloemendaal, secretaris
dhr. drs. G.J.H. Haan, Haarlem, penningmeester

dhr. J.A.H. Leemreize, Overveen, educatie

dhr. D. H. Saher, Haarlem, educatie

dhr. drs. D.H. Vonk, Haarlem, dagelijks beheer

dhr. dr. B.F. van Tooren, Bilthoven, algemeen beheer

Vergaderingen

Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar. Agendapunten kunnen rechtstreeks bij de secretaris worden ingebracht via info@thijsseshof.nl. De beheerder-hovenier zit aan bij de bestuursvergaderingen en via hem kunnen ook agendapunten worden ingebracht.  Vergaderpunten zijn het beheer van de heemtuin, planning en organisatie van de jaaractiviteiten, de ingekomen post en externe contacten, de dagelijkse aansturing,  de ondersteuning door vrijwilligers, het donateursbestand, de financiën, het jaarverslag, de exploitatie van het nieuwe  instructielokaal e.d. 

 

Wie - Wat - Wanneer lijst voor onze vrijwilligers van de Hof

Op onze laatst gehouden Vrijwilligersavond in maart heeft het bestuur gesproken over een Wie en een Wat lijst, zie hierover ook de verzonden Vrijwilligersnieuwsbrief nr. 17 in april j.l. Deze lijsten zijn van belang in het zogenaamde 'Interbellum' ingaand vanaf 21 april 2017, waar we de hulp van onze vrijwilligers hard nodig hebben en zéér waarderen.

 

Interbellum-rooster: voor vrijwilligers hier intekenen

Vrijwilligers in de Hof kunnen hier zichzelf inroosteren.

In het document vult u uw naam bij de geschikte tijd(en) in. 

Klik hier voor toegang naar het document INTERBELLUM INTEKENROOSTER

(Het rooster is een Google Spreadsheets document).

 

Takenlijst per cluster : voor vrijwilligers hier meedenken

Vrijwilligers in de Hof kunnen meedenken d.m.v. meeschrijven welke taken per cluster gedaan moeten worden.

In het document vult u bij uw cluster de uitgedachte taken in. 

Klik hier voor toegang naar het document TAKENLIJST

(Het rooster is een Google Document document).

 

Gemeenschappelijke HOF agenda

Vrijwilligers in de Hof kunnen zélf activiteiten initiëren in de Hof.

Dit behoeft wel enige afstemming vanuit het eigen cluster en het bestuur (secretaris).

Deze 'tool' van een gemeenschappelijke Hof agenda draagt daartoe bij.

(Dit document is een Google Agenda).