Samenstelling van het bestuur van Stichting Thijsse's Hof

drs. H. Wijkhuisen, Driehuis, voorzitter
mw. drs. C.M.M. Meyer-Wortelboer, Bloemendaal, secretaris
drs. G.J.H. Haan, Haarlem, penningmeester

dhr. D. H. Saher, Haarlem, educatie

drs. D.H. Vonk, Haarlem, dagelijks beheer

Dr. B.F. van Tooren, Bilthoven, beheer

Vergaderingen

Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar. Agendapunten kunnen rechtstreeks bij de secretaris worden ingebracht via info@thijsseshof.nl. De beheerder-hovenier zit aan bij de bestuursvergaderingen en via hem kunnen ook agendapunten worden ingebracht.  Vergaderpunten zijn het beheer van de heemtuin, planning en organisatie van de jaaractiviteiten, de ingekomen post en externe contacten, de dagelijkse aansturing,  de ondersteuning door vrijwilligers, het donateursbestand, de financiën, het jaarverslag, de exploitatie van het nieuwe  instructielokaal e.d.