Samenstelling van het bestuur van Stichting Thijsse's Hof

dhr. drs. H. Wijkhuisen, Driehuis, voorzitter
mw. drs. C.M.M. Meyer-Wortelboer, Bloemendaal, secretaris
dhr. drs. G.J.H. Haan, Haarlem, penningmeester

dhr. J.A.H. Leemreize, Overveen, educatie

dhr. D. H. Saher, Haarlem, educatie

dhr. drs. D.H. Vonk, Haarlem, dagelijks beheer

dhr. dr. B.F. van Tooren, Bilthoven, algemeen beheer

Vergaderingen

Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar. Agendapunten kunnen rechtstreeks bij de secretaris worden ingebracht via info@thijsseshof.nl. De beheerder-hovenier zit aan bij de bestuursvergaderingen en via hem kunnen ook agendapunten worden ingebracht.  Vergaderpunten zijn het beheer van de heemtuin, planning en organisatie van de jaaractiviteiten, de ingekomen post en externe contacten, de dagelijkse aansturing,  de ondersteuning door vrijwilligers, het donateursbestand, de financiën, het jaarverslag, de exploitatie van het nieuwe  instructielokaal e.d. 

 

 

(dhr. J. Leemreize staat niet op de foto en dhr. G. Londo is  uitgetreden als bestuurslid en thans adviseur)