WORD DONATEUR

Voor het instandhouden van Thijsse's Hof hebben we heel veel donateurs nodig. Graag nodigen wij u uit dat te worden. Met een jaarlijkse bijdrage van € 15,-- of meer helpt u onze Stichting echt goed!

 

Eémalige gift? Donateursbijdrage? Maak een bedrag over naar IBAN banknummer  NL 59 ABNA 0500729891 t.n.v. Stichting Thijsse's Hof, Bloemendaal. Onze Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41222697.

 

Wij zijn een door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkende Stichting. De donaties, giften en schenkingen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting, mogen, onder de post Giften, worden afgetrokken.

 

Ook voor bij testament aan onze Stichting nagelaten bedragen zijn wij vrijgesteld van belastingen.