Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Jubileumboek

Ter gelegenheid van ons 90 jarig bestaan en de 150e geboortedag van Thijsse is in het jaar 2015 een nieuw boek verschenen met de titel "Thijsse's Hof, natuurtuin van Kennemerland". Het boek geeft inzicht in de geschiedenis van de heemtuin, vertelt over het wel en wee in de loop der jaren. Ook de ontwikkeling van de tuin wordt aangegeven en wat er per seizoen allemaal te zien, te horen en te vinden is. Ten slotte zijn er de verhalen over de Bloemendaler Dr. Jac. P. Thijsse en over de vele personen die gedurende al die jaren een belangrijke rol hebben gespeeld in Thijsse's Hof. De opzet is de lezer nieuwsgierig te maken en hem te verleiden tot een bezoek.

De teksten zijn van Willem Hothuizen en de bijpassende foto's komen uit de enorme collectie van Ekke Wolters. Het boek is geheel in kleur en rijk geïllustreerd en omvat 96 pagina\'s.

Het boek is voor € 12,50 bij de boekhandel te koop . ISBN nummer is 978 9061 094883.

Ook bij ons in het instructielokaal te verkrijgen (aankoop bij de hovenier, bij ons alleen contant betalen).

De officiële boekpresentatie heeft plaatsgevonden in kleine kring op 21 maart 2015. Het eerste exemplaar is toen door de opstellers in de Hof aangeboden aan de heren Johan Remkes, Commissaris van de Koning van Noord Holland en Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.

Bijgevoegd kunt u de flyer van het boek downloaden om het bekend te maken aan uw natuurvrienden, download hier : Flyer

08-06-2015

Terug