Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Word donateur

Jaarlijkse bijdrage

Voor het instandhouden van Thijsse's Hof hebben we heel veel donateurs nodig.

Graag nodigen wij u uit dat te worden.

Met een jaarlijkse bijdrage van € 15,-- of meer helpt u onze Stichting echt goed!

Eénmalige gift of donateursbijdrage?

Heeft u iets te vieren en wilt u iets schenken in plaats van ontvangen?

Aan de Hof is het goed besteed!


Het bestuur helpt u graag motiveren waarom de Hof een plek voor uw gift is. Dé plek waar Thijsse zijn droom van natuurstudie en natuurgenot voor een ieder zelf kon uitdragen : 'zijn instructief plantsoen'. En daardoor uniek is in zijn aanleg en reden voor de status van rijksmonument. Deze oudste heemtuin van Europa is er nog steeds voor een ieder: helpt u mee? Verwondering door bewondering voor klein en groot: op naar de 100 in het jaar 2025 ....Bankgegevens

IBAN banknummer: NL 59 ABNA 0500729891

t.n.v.: Stichting Thijsse's Hof, Bloemendaal.

ANBI / CBF

Wij zijn een door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkende Stichting. De donaties, giften en schenkingen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting, mogen, onder de post Giften, worden afgetrokken. ook voor bij testament aan onze Stichting nagelaten bedragen zijn wij vrijgesteld van belastingen. Onze Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41222697. Lees verder op deze website onder Verantwoording.