Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Wat is Thijsse's Hof?

Algemeen

Thijsse's Hof is aangelegd in 1925 op voormalige aardappelakkertjes met eikenhakhout in het Bloemendaalse Bos ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van dr. Jac. P. Thijsse. Vanaf het begin stelde Thijsse zich ten doel om de wilde planten uit Kennemerland te presenteren in natuurlijke begroeiingen die zich (grotendeels) spontaan ontwikkelen.


De officiële naam luidt: Thijsse’s Hof, Planten- en Vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch. Door Thijsse werd de Hof als ‘instructief plantsoen’ betiteld, maar tegenwoordig gebruiken we daarvoor de term ‘heemtuin’. In de Hof worden voor een breed publiek planten-en diersoorten uit Zuid-Kennemerland gedemonstreerd in natuurlijke begroeiingen, zoals duinbos, struweel, duingrasland en duinvalleivegetaties. Naast de meer dan 400 soorten hogere planten en circa 24 soorten broedvogels zijn er vele andere planten- en dieren te zien, onder andere blad-, lever- en korstmossen, paddestoelen, de wijngaardslak (komt in dit gebied van nature voor), vlinders, libellen, wilde bijen en waterdiertjes.


Bij het begin van elk van de vier seizoenen brengen 26 scholen met ongeveer 1000 kinderen een leerzaam bezoek aan de Hof. In de loop van het jaar bezoeken veel mensen de Hof om al het moois te zien of een excursie mee te maken. Het gaat in totaal al gauw om zo'n 15000 bezoeken.


De Hof wordt beheerd door een particuliere stichting met veel vrijwilligers en één aangestelde hovenier/beheerder.


Vogeltuin


Uit de officiële naam blijkt dat het ook een vogeltuin is, maar er staan geen volières. De vogels in de Hof zijn wilde vogels, die het gebiedje van de Hof aantrekkelijk vinden om te wonen of voedsel te zoeken. In de loop van de ruim 90 jaar dat de Hof bestaat is de begroeiing nogal veranderd: van een groot open terrein met lage bomen er omheen naar een fors met struweel begroeid gebied midden in een bos met hoge bomen rondom. Dat heeft uiteraard op de vogelstand grote invloed gehad. Nachtegaal, fitis, grasmus, gekraagde roodstaart en zomertortel zijn verdwenen als broedvogels. Lijsterachtigen, vinken, mezensoorten, roodborstje, winterkoninkje, houtduif en tjiftjaf namen toe. In de beschutte vijver fourageren regelmatig ijsvogeltjes.


De grote bonte specht vestigde zich. De Hof kent gemiddeld ongeveer 24 soorten broedvogels en vele tientallen vogelsoorten als bezoekers. In alle seizoenen zijn wel vogels waar te nemen. De vele bankjes in de Hof maken het mogelijk geduldig te zitten. In het voorjaar is er veel vogelzang, maar zelfs op een rustige winterdag word je soms verrast door een troep sijsjes hangend aan de elzenproppen bij de vijver, of een gemengde groep van allerlei mezen, goudhaantjes en vinken die de bomen en struiken afstropen op zoek naar een kleine hap. De Hof is voor vogelaars beslist een aantrekkelijke plaats.