Logo

THIJSSE'S HOF

Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch

Jac. P. Thijsse

Jac.P. Thijsse werd geboren te Maastricht op 25 juli 1865 en is op 8 januari 1945 te Overveen overleden. Hij was onderwijzer, bioloog en natuurbeschermer. In 1891 trouwde hij met Helena Christina Petronella Bosch.


Jacobus Pieter Thijsse – “Co” voor zijn vrienden – groeide op als derde zoon in een gezin met vier kinderen. Hij bracht zijn jeugd door in achtereenvolgens Grave, Woerden en Amsterdam Hij heeft als hoofd van de Franse school een paar jaar op Texel gewoond, maar zijn vrouw kon daar niet aarden, waarna hij weer is teruggekeerd naar Amsterdam. In 1902 is hij met zijn gezin naar Bloemendaal verhuisd.Later kreeg hij, vooral door de door hem geschreven natuur- en landschap albums grote persoonlijke bekendheid. Hij wordt actief bij Vogelbescherming en in 1905 richt hij samen met anderen de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Hij is lid van de in 1901 opgerichte Natuurhistorische Vereniging. Later kregen de albums van koekjesfabrikant Verkade grote bekendheid.


Thijsse was vooral een popularisator, die met zijn aanstekelijk enthousiasme en een grote dosis beminnelijkheid mensen wist te overtuigen.


Jac.P. Thijsse liet anderen meegenieten van hetgeen hij zo aardig vond in de vrije natuur. Hij hoopte daarmee ook, dat het begrip voor de natuur zou toenemen en dat velen zouden gaan helpen die natuur te beschermen. En als je veel boeken en artikelen van Thijsse nog weer eens leest, dan zijn die heel goed in de tegenwoordige tijd neer te zetten: de geest van Thijsse is dus heel modern en leeft daarom voort. En zo hoort het ook.


Het graf van Jac. P. Thijsse bevindt zich op de Algemene Begraafplaats aan de Bergweg 64 te Bloemendaal. U loopt het hoofdpad omhoog en gaat na het informatiehuisje (waar het namenregister is) rechts en dan het eerste verharde pad links: aan linkerzijde, in vak A, graf nr. 45. Thijsse's Graf